Nijmegen Parsed Corpus of Modern Chechen

#NameTitleAuthorSource
0Arsanukaev2-2013.psdx.xmlKerla sho dazdarMuusa ArsanukaevDagestanian journal "Niisuo", issue 51-52 (663-664), internet: http://niiso.etnosmi.ru/one_stat.php?id=29488
1Dzhamaevoj-2014.psdx.xmlMierza duosh naanaX. DzhamaevojInternet: http://grozny-sosh-106.ru/2.doc Written by a 9-th class student from the "Srednaya Shkola No. 106", ulitsa Krupskoj, Grozny.
2p86-00006.psdx.xmlche-para-86-00006unknownDajmuoxk #60, 2005
3p86-00007.psdx.xmlche-para-86-00007Salamova Makka, Kurchaluojn rajon.Dajmuoxk #60, 2005
4p86-00008.psdx.xmlche-para-86-00008Abin AlgiraDajmuoxk #60, 2005
5p86-00009.psdx.xmlche-para-86-00009@Dajmuoxk #60, 2005
6p86-00019.psdx.xmlche-para-86-00019unknown@
7p86-00020.psdx.xmlche-para-86-00020Medigova AlmirzaDajmuoxk #60, 2005
8p86-00033.psdx.xmlche-para-86-00033@Stielawaad #11-12, 2002
9p86-00037.psdx.xmlche-para-86-00037A. Tamaev@
10p86-00041.psdx.xmlche-para-86-00041S. HamiskhanovDajmuoxk #26 (11232) 2002
11p86-00063.psdx.xmlche-para-86-00063@@
12p86-00066.psdx.xmlche-para-86-00066@@
13p86-00089.psdx.xmlche-para-86-00089Ahmedova SedaDajmuoxk #61, 2005
14p86-00094.psdx.xmlche-para-86-00094Employees of the Ministry of Culture@
15p86-00100.psdx.xmlche-para-86-00100Magadaev Sanet@
16p86-00101.psdx.xmlche-para-86-00101Saladjieva Aina@
17p86-00141.psdx.xmlche-para-86-00141Ahmedova SedaDajmuoxk #59, 2005
18p86-00142.psdx.xmlche-para-86-00142Ibaeva MalikaDajmuoxk #59, 2005
19p86-00145.psdx.xmlche-para-86-00145H. HamidovDajmuoxk #59, 2005
20p86-00147.psdx.xmlche-para-86-00147H. HamidovDajmuoxk #59, 2005
21p86-00150.psdx.xmlche-para-86-00150@Dajmuoxk #59, 2005
22p86-00156.psdx.xmlche-para-86-00156Ibaeva MalikaDajmuoxk #59, 2005
23p86-00159.psdx.xmlche-para-86-00159President of the Chechen Republic A. D. AlkhanovSyelzha-Ghaala No. 210
24p86-00178.psdx.xmlche-para-86-00178Y.HabibDajmuoxk #60, 2005
25p86-00194.psdx.xmlche-para-86-00194D.ElikhanovDajmuoxk #63, 2005